Participaties

Heko is een totaalonderhoudsbedrijf dat het vastgoed van woningcorporaties, VvE beheerders en maatschappelijke organisaties onderhoudt, verduurzaamt en doorontwikkelt in bewoonde situaties. Daarmee helpt Heko om mensen te voorzien van een toekomstbestendige en leefbare woonomgeving en levert Heko een bijdrage aan de energietransitie en sociale woonvraagstukken.

brengvastgoednaarmorgen.nl

ToekomstGroep is een integrale aanbieder van onderhouds- en bouwwerkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, renovatie, planmatig onderhoud en 24-uurs service. ToekomstGroep richt zich op woningbouwcorporaties en andere klanten als zorginstellingen, hotels, overheden, aannemers en bedrijven. Met haar focus op duurzaamheid en circulariteit maar ook thema’s als de sociale woningmarkt levert ToekomstGroep een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken.

toekomstgroep.nl
Lees meer

Hagemans biedt integrale dienstverlening voor vastgoed op het gebied van planmatig & groot onderhoud en renovatie en focust volledig op woningcorporaties. Hagemans is met name actief in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Met haar focus op duurzaamheid en het welzijn van bewoners levert Hagemans een bijdrage aan de maatschappelijke thema’s als de energietransitie en sociale woonvraagstukken.

hagemans.nl
Lees meer